Organizator:

Coraz mniej "kopciuchów" w Krakowie

Podziel się

W stolicy Małopolski zakończył się okres rozliczeń zeszłorocznych dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Jest jeszcze około 2850 starych pieców w ponad 2050 budynkach. Według Jana Urbańczyka, dyrektora Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa, oznacza to, że 97 proc. budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i biurowych jest ogrzewanych w sposób proekologiczny.

Od 1 września 2019 r. strażnicy miejscy, pracownicy Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zrealizowali 4156 kontroli – planowanych i interwencyjnych – przestrzegania zakazu palenia węglem i drewnem. W ich czasie odnotowano 207 wykroczeń, nałożono 51 mandatów. W 149 przypadkach sprawy skierowano do sądu, sześć razy pouczono mieszkańców.

W budżecie na 2020 r. zarezerwowano kolejne środki finansowe na programy dofinansowujące proekologiczne działania krakowian. Z tego 3 mln zł na program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, 2,5 mln zł na dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych) i 3 mln zł na program termomodernizacji budynków jednorodzinnych. O realizacji tych programów zdecydują w najbliższych miesiącach miejscy radni.